Letölthető történelmi könyvek pdf formátumban

történelmi könyvek pdf

Szabadon letölthető történelmi könyvek pdf formátumban!

Összeszedtük a történelmi könyvek pdf letöltési listáját egy csokorba, ABC szerint rendezve, Társadalomtudomány és Természettudomány bontásban. Több mint 500 történelmi könyvek pdf, vagy doc formában tölthetsz le szabadon, legálisan az alábbi listákból. A könyvlistában 90%-ban magyarnyelvő, de angol és német nyelvű könyvek is fellelhetók.

 

Történelmi könyvek pdf letöltés

A – Történelmi könyvek pdf

LETÖLTÉS

A 600 éves Dobsina  1326-1926 Könyv letöltése
A Capetingek genealógiája és heraldikája Könyv letöltése
A comparison of the methods adopted by England and Russia in the Middle East Könyv letöltése
A Kárpát-medencéből elhurcolt magyar és német rabok nyomában Oroszföldön és a Kaukázus országaiban  Nemzetközi emlékkonferencia Könyv letöltése
A katholikus Magyarország  A magyarok megtérésének és a magyar királyság megalapitásának kilencszázados évfordulója alkalmából Könyv letöltése
A kivégzett, lágerekben elhunyt kárpátaljai magyar képviselők, 1945-1949  Bródy András és társainak emlékkönyve Könyv letöltése
A kommunizmus áldozatai, rehabilitációs alternatívák Kelet-Közép Európában  Nemzetközi tudományos konferencia Könyv letöltése
A M. Tud. Akadémia 1934 október 11-én tartott összes ülésén vetített képekkel bemutatott előadás Könyv letöltése
A M. Tud. Akadémiának 1925 január 3-án tartott ünnepi ülésén vetített képekkel bemutatott előadás Könyv letöltése
A magyar állam története, 1711-2006 Könyv letöltése
A magyar nemzet története Könyv letöltése
A magyar történet kútfőinek kézikönyve Könyv letöltése
A Magyar Tudományos Akadémia 1929 október 12-iki összes ülésén tartott felolvasás Könyv letöltése
A magyarországi németek történetének levéltári forrásai, 1670-1950 Könyv letöltése
A magyar-ukrán közös múlt és jelen: összekötő és elválasztó “fehér foltok”  2010. február 26. : nemzetközi tudományos konferencia anyagai Könyv letöltése
A propos d’une carte ethnique Könyv letöltése
A rendszerváltás és a csehszlovákiai magyarok  1989-1992 Könyv letöltése
A szlovákiai magyarok kényszertelepítéseinek emlékezete, 1945-1948  Visszaemlékezések, tanulmányok, dokumentumok Könyv letöltése
A szlovákiai magyarok történetének válogatott bibliográfiája (1990-2002) Könyv letöltése
A szolyvai emlékpark névlistája  A II. világháború és a sztálinizmus áldozatainak gránitlapokra vésett nevei: internált civilek, elesett, meghalt katonák és munkaszolgálatosok Könyv letöltése
A török alkotmány alaptörvényei Könyv letöltése
A Történeti Szemle repertóriuma, 1912-1930 Könyv letöltése
Ablonczy Balázs et al.: Kárpátalja 1938-1941 Magyar és ukrán történeti közelítés Könyv letöltése
Acsády Ignác: A magyar jobbágyság története Könyv letöltése
Ádám László: Esküdöttek öröksége A szkíták hihető története Könyv letöltése
Ádám László: Esküdöttek szövetsége A szkíták hihető története Könyv letöltése
Ádám László: Ragadozó népe A szkíták hihető története Könyv letöltése
Ádám László: Urak A szkíták hihető története Könyv letöltése
Additional chapters on my teavels, adventures, and on the ethnology of Central Asia Könyv letöltése
Ágoston Péter: A magyar világi nagybirtok története Könyv letöltése
Ain Ermanung wider die Türcken und wie sy die Christen durchechtent … Könyv letöltése
Ain grosz Wunderzaichen, das do geschechen ist durch das Creütz, das ain Cardinal hat aussgeben inn dem … hungerischen Lannd wider die Turcken Könyv letöltése
Akantisz Viktor: Pompadour márkiné szerelmi kalandjai, élet- és jellemrajza Könyv letöltése
Alexandrov, G. F. et al.: Joszif Visszarionovics Sztálin Rövid életrajz Könyv letöltése
Almásy László: Autóval Szudánba Könyv letöltése
Almásy László: Az ismeretlen Szahara Könyv letöltése
Amerika fölfedezése  Tanulságos olvasmány az ifjuság számára a legjobb kútforrások nyomán Könyv letöltése
Amit egy tájékozott lengyel-barátnak tudnia kell(ene) Könyv letöltése
Andronicus, Tranquillus Parthenius: Oratio … contra Thurcas ad Germanos habita Könyv letöltése
Antonić, Slobodan et al.: Viszolygás a várostól A szerb társadalomtudomány Milošević Szerbiájáról Könyv letöltése
Aparchai  Lectures held at the 6th conference of Collegium Hungaricum Societatis Europaeae Studiosorum Philologiae Classicae Könyv letöltése
Apponyi Henrik: Úti- és vadásznaplóm Indiából és a Himalayából Könyv letöltése
Aradi Erik et al.: Közös jelen, múlt és jövő Észak Kárpát-medencében, különös tekintettel a gömöri tájegységre A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Kilencedik (rozsnyói) Övezeti Történésztalálkozó előadásai és iratai Könyv letöltése
Aranyosrákosi Székely Sándor: Erdélyország történetei hiteles kútfőkből Könyv letöltése
Areopolisz  Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok Könyv letöltése
Areopolisz  Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok 2. Könyv letöltése
Areopolisz  Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok 3. Könyv letöltése
Areopolisz  Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok 4. Könyv letöltése
Areopolisz  Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok 5. Könyv letöltése
Areopolisz  Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok 6. Könyv letöltése
Areopolisz  Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok 7. Könyv letöltése
Areopolisz  Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok 8. Könyv letöltése
Areopolisz  Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok 9. Könyv letöltése
Ártatlan áldozatok  Szatmári svábok a Gulágon Könyv letöltése
Auszug eines Briefes wie einer so in der Türckey wanhafft seinem Freund … geschrieben Könyv letöltése
Auszug eines Briefes wie einer so in der Türckey wanhafft seinem Freund … geschrieben Könyv letöltése

 

AZ – Történelmi könyvek pdf

LETÖLTÉS

Az 1958-as politikai válság Franciaországban Könyv letöltése
Az amerikai Egyesült Államok népének Függetlenségi Nyilatkozata Könyv letöltése
Az erdélyi katholicizmus múltja és jelene Könyv letöltése
Az idő alakzatai és időtapasztalat a magyarságtudományokban  A doktoriskolák V. nemzetközi magyarságtudományi konferenciájának előadásai Könyv letöltése
Az illír mozgalom  A horvát nemzeti megújhodás kordokumentumai Könyv letöltése
Az orosz kultúra Nyugat és Kelet között  Szöveggyűjtemény Könyv letöltése

 

B – Történelmi könyvek pdf

LETÖLTÉS

Bajcsy-Zsilinszky Endre: Helyünk és sorsunk Európában Könyv letöltése
Balanyi György: Pázmány Péter népszövetségi tervezete Könyv letöltése
Balás Béla: A székely nemzet története a Kr. e. 1200-tól, a Kr. u. 1562-ig Könyv letöltése
Báling Péter et al.: Micae mediaevales VIII. Fiatal történészek dolgozatai a középkori Magyarországról és Európáról Könyv letöltése
Bálint György: Spanyolországban jártam Könyv letöltése
Bálint József: 900 nap a 300 évből Leningrád Könyv letöltése
Balogh Ádám et al.: Magyar haditechnika és magyar hadjáratok a kora középkorban, a második világháború és történelmi következményei Magyarország szempontjából, 1939-1949 A Tizenhatodik Magyar Őstörténeti Találkozó és Tizedik Magyar Történelmi Iskola előadásai és iratai Könyv letöltése
Balogh Miklósné et al.: Az első világháború és magyar történelmi következményei (1914-1921) ; Szent István és a magyar államalapítás A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület VIII. Magyar Történelmi Iskolája és XIV. Magyar Őstörténeti Találkozója, Tapolca 1999 Könyv letöltése
Bánlaky József: A magyar nemzet hadtörténelme Könyv letöltése
Bánlaky József: Az 1870. évi német-franczia háború története Könyv letöltése
Bánlaky József: Az 1914. évi osztrák-magyar-szerb-montenegrói hadjárat A tábori akták és egyéb levéltári anyag felhasználásával Könyv letöltése
Baranyi László: A’ geographiai tudománynak első kezdete Könyv letöltése
Bartholinus, Richardus: Oratio ad imp. … Maximilianum … de expeditione contra Turcas suscipienda … Könyv letöltése
Batizfalvy István: Magyar vezérek és királyok arcképcsarnoka Könyv letöltése
Being an account of the encroachments of Russia in Central Asia, and of the difficulties sure to arise therefrom to England Könyv letöltése
Bencze László: Solferino Könyv letöltése
Bencze László: Uralkodók, főrangúak, katonák Könyv letöltése
Bene Sándor: Egy kanonok három királysága Ráttkay György horvát históriája Könyv letöltése
Benedek Elek: A magyar nép múltja és jelene Könyv letöltése
Benedek Elek: Hazánk története Az ifjuság számára Könyv letöltése
Benedek Elek: Nagy magyarok élete Könyv letöltése
Benkő József: Az Erdély országi nemes székely nemzetnek képe Könyv letöltése
Benkő József: Imago inclytae in Transylvania nationis Siculicae historico-politica Könyv letöltése
Bérczy Károly: Világkrónika Népszerű eléadása az 1855. september elejétől 1856. october végeig történt nevezetesebb eseményeknek Könyv letöltése
Bereczki András et al.: A finnugor és szamojéd népek története Könyv letöltése
Berényi Zsuzsa Ágnes et al.: A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület második (komáromi) övezeti történésztalálkozó előadásai és iratai Könyv letöltése
Besenyő János – Kiss-Álmos Péter – Resperger István: Szomália Országismertető Könyv letöltése
Besenyő János – Marsai Viktor: Líbia Országismertető Könyv letöltése
Besenyő János – Miletics Péter: Egyiptom Országismertető Könyv letöltése
Besenyő János – Miletics Péter: Mali Országismertető Könyv letöltése
Besenyő János et al.: Kongói Demokratikus Köztársaság Országismertető Könyv letöltése
Besenyő János: Western Sahara Könyv letöltése
Bessarion, Iohannes: Lettere et orazioni … principi ‘Italia … imprender guerra contro al Turco Könyv letöltése
Bibliográfia a permi népek nyelvének, történetének és irodalmának ismeretéhez, 1990-1999 Könyv letöltése
Biedermann Zsuzsánna: A szubszaharai Afrikából Európába irányuló migráció kiváltó okai Könyv letöltése
Blaskovics József et al.: A magyar huszárság története A lovasműveltség sajátosságai Könyv letöltése
Bochkor Mihály et al.: 1909/10. évi felolvasások és előadások Könyv letöltése
Bocskor Medvecz Andrea: Alapvetések az ukrán magyarságkép kérdéséhez és a magyar múlt ukrán megítéléséhez 1991-2011 Könyv letöltése
Bokodi-Oláh Gergely: Megelevenedő történelem Történelmi műsorok a Magyar Televízióban, 1957-1990 Könyv letöltése
Bonkáló Sándor: A rutének Könyv letöltése
Boros Ernő: A szatmári svábok deportálásának története Könyv letöltése
Borovszky Samu: A dákok Ethnographiai tanulmány Könyv letöltése
Brassicanus, Johannes Alexander: Caesar Könyv letöltése
Brassicanus, Johannes Ludovicus: Ad potentissimum utriusque Pannoniae … regem Ferdinandum … carmen congratulatorium. Aliquot epigrammata. Könyv letöltése
Brunner, Moriz von: A várharcz A cs. kir. katona-akadémiák és hadapród-iskolák számára Könyv letöltése
Buckle, Henry Thomas: Anglia művelődésének története Könyv letöltése
Buday László: Ungarn nach dem Friedensschluss Könyv letöltése
Buza László: A szocialista szovjet köztársaságok uniója mint összetett állam Könyv letöltése
Byzance et l’Occident II.  Tradition, transmission, traduction Könyv letöltése
Byzance et l’Occident  Rencontre de l’Est et de l’Ouest Könyv letöltése
Byzanz und das Abendland II.  Studia Byzantino-Occidentalia Könyv letöltése
Byzanz und das Abendland III.  Studia Byzantino-Occidentalia Könyv letöltése
Byzanz und das Abendland IV.  Studia Byzantino-Occidentalia Könyv letöltése
Byzanz und das Abendland V.  Studia Byzantino-Occidentalia Könyv letöltése
Byzanz und das Abendland  Begegnungen zwischen Ost und West Könyv letöltése

 

C – Történelmi könyvek pdf

LETÖLTÉS

Caesar, Caius Iulius: Iulius Caesar feljegyzései Könyv letöltése
Campan, Jeanne Louise Henriette Genest: Mária Antoinette magánélete Egy udvarhölgy vallomásai Könyv letöltése
Carlyle, Thomas: A francia forradalom története Könyv letöltése
Carlyle, Thomas: Hősökről Könyv letöltése
Castelar y Ripoll, Emilio: A római műveltség és a klasszikus művészet Könyv letöltése
Castelar y Ripoll, Emilio: Emil Castelar beszédei Könyv letöltése
Cey-Bert Róbert Gyula et al.: A kilencedik (tapolcai) magyar történelmi iskola előadásai és iratai Könyv letöltése
Cey-Bert Róbert Gyula et al.: A magyar műveltség gyökerei Az 1930-as évek magyar műveltsége Könyv letöltése
Che cosa si deve leggere sull’Ungheria?  Nozioni generali sulla storia e la civiltà dell’Ungheria Könyv letöltése
Chieregeto, Francesco: Des bepstlichen Redners Potschafft Francisci Cheregati … Bischofs … zu Nürmberg in der teütschen Fürsten Rhat … Könyv letöltése
Chieregeto, Francesco: Des pabstlichen Rhedners Potschaft Francisci Cheregati … Bischofs … zu Nüremberg in der theutschen Fürsten Rhat … Könyv letöltése
Chieregeto, Francesco: Die verteutscht Oration und Werbung so bäpstlich Heiligkeit durch iren Legaten … vor K. M. unsers … Herren Statthalter … und gemeinen Stenden des … Römischen Reichs zu Nürnberg auff den 19. Tag Novembris … Anno 22. hat thun lassen Könyv letöltése
Chronica von vil namhafftigen Geschichten, die geschehen seynd, seid man zalt nach Chrisgeburt neün hundert und dreü Jar in Ungern … biss auff das 1515. Könyv letöltése
Chronica von vil und mancherlay Historien … in vil Landen und Gegenden geschehen von dem Jar nach Christi Geburt biss auf das 1518. widerumb … gemert unnd gebessert Könyv letöltése
Ciolek, Erasmus Vitellius: Oratio … in … Augusten. conventu ad caesarem Maximilianum, nomine … regis Polonie Sigismundi habita Könyv letöltése
Columbus, Christophorus: Columbus úti naplója Könyv letöltése
Comenius, Johannes Amos: Constantinapoly Várossának, és ahoz tartozando részeinek az ö veszedelmének az Görög Birodalommal együtt rövid le irása Könyv letöltése
Creighton, Mandell: A római nép története Angolból Könyv letöltése
Cronberg, Hartmut von: Eyn Sendbrieff an Babst Adrianum, darinn … angezaygt wirt ein … Weg zu Aussreuttung aller Ketzereyen und zu haylsamer Rettung gantzer Christenhait von des Türcken Tyranney Könyv letöltése
Cultic revelations  Studies in modern historical cult personalities and phenomena Könyv letöltése
Curtius Rufus, Quintus: A makedón Nagy Sándor története Könyv letöltése
Cuspinianus, Johannes: Congressus ac celeberrimi conventus caesaris Max. et trium regum Hungariae, Boemiae et Poloniae in Vienna … 1515. facti … descriptio Könyv letöltése
Cuspinianus, Johannes: Congressus ac celeberrimi conventus caesaris Max. et trium regum Hungariae, Boemiae et Poloniae in Vienna … 1515. facti … descriptio Könyv letöltése
Cuspinianus, Johannes: Der namhaftigen kay. Ma. und dreyer Kunigen zu Hungern, Beham und Poln Zamenkumung und Versamlung, so zu Wienn … 1515. Iar geschehen, ain kurtze … Erzelung … Könyv letöltése
Czech József: Erdély történeteinek rövid rajza A’ honi ifjuság számára Könyv letöltése
Czetz János: Emlékezéseim Könyv letöltése

 

CS – Történelmi könyvek pdf

LETÖLTÉS

Csajághy György et al.: A harmadik (tapolcai) magyar történelmi iskola előadásai és iratai Könyv letöltése
Csánki Dezső – Thallóczy Lajos: “Kedves Lajosom!” Csánki Dezső levelei Thallóczy Lajoshoz, 1879-1916 Könyv letöltése
Cseres Tibor: Vérbosszú Bácskában Könyv letöltése
Csermelyi József et al.: Micae mediaevales VII. Fiatal történészek dolgozatai a középkori Magyarországról és Európáról Könyv letöltése
Csicsay Alajos: Mérföldkövek ködben Könyv letöltése
Csihák György: Beszélgetés népemmel a hazánkról Könyv letöltése
Csihák György: Dunhuang barlangképei és a Sánszi agyagkatonák néma üzenete A magyar műveltség gyökereiről Könyv letöltése

 

D – Történelmi könyvek pdf

LETÖLTÉS

Dániel Anna: Így élt Türr István Könyv letöltése
Dániel Anna: Roland polgártársnő Könyv letöltése
Dankovszky Gergely Alajos: A’ magyar nemzet’ maradéki az ősi lakóhelyekben Könyv letöltése
Das ist ein Anschlag eyns Zugs wider die Türcken unnd alle die wyder den christenlichen Glawbenn seyndt Könyv letöltése
De Puy, Henry Walter: Kossuth and his generals With a brief history of Hungary; select speeches of Kossuth; etc. Könyv letöltése
Délközép Kárpát-medence műveltsége, különös tekintettel a sárközi települések és népi műveltségük fejlődésére  A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Nyolcadik (Sárkozi-Decsi) Övezeti Történésztalálkozó előadásai és iratai Könyv letöltése
Deportálások Kárpátalján a második világháború idején Könyv letöltése
Der erste Weltkrieg aus ungarischer Sicht Könyv letöltése
Diaconus, Paulus: A longobardok története Könyv letöltése
Die Abschriefft auss dem Original so der Turck … allen christlichen Stenden des Römischen Reyschs geschriben haben. Des Küniges von Hungern Sendtbrieff an Keyserlich Stathalter Könyv letöltése
Die bundesstaatlichen Staatsorganisationen Könyv letöltése
Die weltliche und kirchliche Elite aus dem Königreich Böhmen und Königreich Ungarn am Wiener Kaiserhof im 16.-17. Jahrhundert Könyv letöltése
Dobó Attila: A trianoni békediktátum Oknyomozás Könyv letöltése
Dobsa Lajos: Az 1848. évi francia forradalom Könyv letöltése
Dombi István: Culture-historical guide to excursion C 39 (young volcanics) Hungary, 1-6 September 1968 Könyv letöltése
Dömény Zsuzsa: Latin-Amerika balra át!? Könyv letöltése
Dömény Zsuzsa: Pártok a latin-amerikai társadalmakban Könyv letöltése
Döring, Friedrich Wilhelm: Útmutatás a’ déák nyelv’ tanolására Könyv letöltése
Dresser, Matthaeus: De bello Turcico oratio Könyv letöltése
Dugonics András: Római történetek Könyv letöltése
Duka Tivadar: Life and works of Alexander Csoma de Körös Könyv letöltése
Dupka György: “Ne ítéljetek el…!” Zsidó népirtás, antiszemita üldözés Kárpátalján a náci és a kommunista eszmék nevében (1938-1991) Könyv letöltése
Dupka György: “Népünk temetője Szolyva” Kárpát-medencei magyarság kegyhelye Könyv letöltése
Dupka György: A nagy háború emlékezete Kárpátalján 1914-2017 Könyv letöltése
Dupka György: Halottaink 1944-1959 A kárpátaljai szovjet népirtás eddig ismert áldozatainak névsora Könyv letöltése
Dzsingisz kán – Obrusánszky Borbála: A bölcsesség kulcsa Könyv letöltése

 

E – Történelmi könyvek pdf

LETÖLTÉS

Egy Afrika-kutató naplójából Könyv letöltése
Egy elfeledett diadal  A 907. évi pozsonyi csata Könyv letöltése
Egy eltűnt férfigeneráció nyomában a GUPVI-GULÁG kárpátaljai túlélőinek vallomásaiból  Eltitkolt, múltidéző emlékezet a szovjetizálás időszakából, 1944-1990 Könyv letöltése
Egyezzünk ki a múlttal!  Műhelybeszélgetések történelmi mítoszainkról, tévhiteinkről Könyv letöltése
Eigenwillig, Nikolaus – Anderbach, Paul: Ein Sendbrieff darinn angetzeigt wirt vermeinte Ursach warumb der Türck widder die Hungern triumphiert … hab. Könyv letöltése
Ein Offenbarung und Gesicht, das geschehen ist dem … Herrn Sigmundo, Künig zu Hungern … zu Pressburg …, als ir hernach hören werden von der Zerstörung Land und Künigreich und Verfolgung der Priesterschaft Könyv letöltése
Ein Offenbarung und Gesicht, dz geschehen ist dem … Herrn Sigmundo, Küng zu Hungern … zu Pressburg … als ir hernach hören werden von der Zerstörung Landt und Künigkreych und Verfolgung der Priesterschafft Könyv letöltése
Ein sonder und furnem Bedencken, wie man wider den Turcken … ziehen, unnd denselbigen … bekreigen und dempffen kan Könyv letöltése
Einhard: Nagy Károly császár élete Könyv letöltése
Élő lánc Könyv letöltése
Előadás-sorozat Könyv letöltése
Emlékezés Kossuth Lajosra Erdélyben 1994-ben  Az Erdélyi Múzeum-Egyesület emlékülése Könyv letöltése
Emlékirat és történelem  A VII. Hungarológiai Kongresszus (Kolozsvár, Cluj-Napoca, 2011. augusztus 22-27.) azonos című paneljének anyaga Könyv letöltése
Emlékkönyv Jakó Zsigmond születésének nyolcvanadik évfordulójára Könyv letöltése
Eötvös József: Levelek Könyv letöltése
Erdély története  Három kötetben Könyv letöltése
Erdélyi Magyar Péter: Erdélyről Erdély államjogi egysége Könyv letöltése
Erdélyi mártírok és hősök aranykönyve Könyv letöltése
Értékek és kihívások  A 2015. március 26-28. között Beregszászon a Nyelv és kulturális sokszínűség Kelet-Közép-Európában: érték és kihívások című konferencián elhangzott előadások anyagai Könyv letöltése
Esszék, tanulmányok Könyv letöltése
Evolutia unei neintelegeri Könyv letöltése
Ezredéve itt  Délvidéki olvasókönyv Könyv letöltése

 

F – Történelmi könyvek pdf

LETÖLTÉS

Fehér Géza: Kanitz Fülöp Félix “a Balkán Kolumbusa” élete és munkássága 1829-1904 Könyv letöltése
Fejér György: A kazarokról Könyv letöltése
Fejér György: A kunok eredete Könyv letöltése
Fejezetek a japán alkotmánytörténet köréből Könyv letöltése
Fekete Nagy Antal: A Szepesség területi és társadalmi kialakulása Könyv letöltése
Ferenci D. Ebubekir: Magyarok és az iszlám Könyv letöltése
Ferrero, Guglielmo: Róma nagysága és hanyatlása Könyv letöltése
Finnország Könyv letöltése
Flegler, Alexander – Sayous, Édouard: A magyar történetírás történelme Könyv letöltése
Font Márta – Varga Beáta: Ukrajna története Könyv letöltése
Forbáth László: A megújhodott Mongolia Könyv letöltése
Franklin, Benjamin: Franklin Benjámin önéletrajza Könyv letöltése
Frantzia-országnak, az első fel-zendüléstől fogva valóságossan el-követett gyilkos, és szerentsétlen történetei Könyv letöltése
Freisingi Ottó krónikája Könyv letöltése
Freisingi Ottó: I. Frigyes császár tettei Könyv letöltése
Frivaldszky János: Közép-Európa és identitása Könyv letöltése
From the earliest period down to the present Könyv letöltése
Frühneuzeitforschung in der Habsburgermonarchie  Adel und Wiener Hof, Konfessionalisierung, Siebenbürgen Könyv letöltése

 

G – Történelmi könyvek pdf

LETÖLTÉS

G. J.: Naplóm a harctérről és a hadifogságból, 1915-1916-1917-1918 Könyv letöltése
Gaál Mózes – Bernal, Diaz del Castillo: Cortez Hernandó, Mexico meghódítója Könyv letöltése
Gaal Mózes: Ezeréves multunkból Történetek, jellemképek és rajzok Könyv letöltése
Gaál Mózes: Ezeréves múltunkból Történetek, jellemképek és rajzok a magyar ifjúságnak Könyv letöltése
Gaál Mózes: II. József császár, mint uralkodó és mint ember Könyv letöltése
Gaál Mózes: Napoleon, a hadvezér, az uralkodó és az ember Könyv letöltése
Gál István: Hungary and the Anglo-Saxon world Könyv letöltése
Garay Antal: Párisi és hazai forradalmi emlékeim ; Gyakorlati parancs szavak a 49-ik honvéd zászlóalj számára 1848-1849 Könyv letöltése
Geréb József: A római kultúra legjelentősebb vonásai Könyv letöltése
Geréb László: A párisi kommün az egykorú magyar irodalomban 1870-1872 Könyv letöltése
Gergely András, A.: Szenegambok és nőpolitikák Politikai antropológiák és Afrika-reflexiók Könyv letöltése
Gerlach, Melchior: Oratio de praecipuis irae et misericordiae divinae signis … de Jaurinio … ex Turcici tyranni vi liberato et Waradino … defenso … 1599 recitata Könyv letöltése
Gibbon, Edward: A római birodalom hanyatlásának és bukásának története Könyv letöltése
Gibbon, Edward: Konstantinápoly eleste 1453-ban Könyv letöltése
Girardin, Pierre de: Pierre de Girardin francia követ feljegyzései az Oszmán birodalomról (1685-1689) Könyv letöltése
Godkin, Edwin Laurence: The history of Hungary and the Magyars, from the earliest period to the close of the late war Könyv letöltése
Gorgolini, Luca: I dannati dell’Asinara L’odissea dei prigionieri austro-ungarici nella Prima guerra mondiale Könyv letöltése
Görög források a scythák történetéhez Könyv letöltése
Gubányi Károly: Öt év Mandzsuországban Könyv letöltése
Gubcsi Lajos: Rés a Nagyfalon A Magyar ifjúság kiadványa Könyv letöltése

 

GY – Történelmi könyvek pdf

LETÖLTÉS

Györffy István: Györffy István írásai a Balkánról és Törökországról Könyv letöltése
György Aladár: A Föld és népei Népszerű földrajzi és népismei kézikönyv Könyv letöltése
Gyulafejérvári füzetek Könyv letöltése

 

H – Történelmi könyvek pdf

LETÖLTÉS

Hadifogság, málenkij robot, Gulág  Kárpát-medencei magyarok és németek elhurcolása a Szovjetunió hadifogoly- és kényszermunkatáboraiba, 1944-1953 Könyv letöltése
Haimliche Anschleg und Fürnemung des türckischen Kaysers (wann er Rodis eroberte) wid’ die … christliche Lender Könyv letöltése
Hajnóci R. József: A szepesi bányavárosok története Könyv letöltése
Halassy Béla: Miért éppen ez a Trianon? Avagy etnikai és hatalmi váltások a Kárpát-medencében a kezdetektől napjainkig Könyv letöltése
Halmos Antal: Európa 22-es csapdában Könyv letöltése
Halmos Antal: Halálunk éve: 2018 Könyv letöltése
Halmos Antal: Vádirat az USA ellen! Könyv letöltése
Hammurabi törvényei Könyv letöltése
Haner György: Historia ecclesiarum Transylvanicarum inde a primis populorum originibus ad haec usque tempora, ex variis iisque antiquissimis et probatissimis auctoribus, abditissimis archyvis et fide dignissimis manuscriptis IV. libris delineata auctore m. Georgio Haner, Schäsburgo-Transylvano Saxone Könyv letöltése
Haraszthy Ágoston: Utazás Éjszakamerikában Könyv letöltése
Hármas história  melynek első része világbiró Nagy Sándor néhány nevezetes dolgait illeti, második része jeles példabeszédekből áll, harmadik része a nagy Trója veszedelmének legigazibb históriája Könyv letöltése
Harsányi Zsolt: Sacra corona A magyar szent korona regénye Könyv letöltése
Hatalom és kultúra  Az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Jyväskylä, 2001. augusztus 6-10.) előadásai Könyv letöltése
Határátlépések  A doktoriskolák III. nemzetközi konferenciája, Kolozsvár, 2010. augusztus 26-27. Könyv letöltése
Havas Antal: Afrikai képek Különös tekintettel Magyar Lászlóra Könyv letöltése
Hedin Sven: Ázsia szívében Tízezer kilométernyi úttalan utazás Könyv letöltése
Hegedűs Zsolt: Svéd történelem… kivéve az unalmas részeket Könyv letöltése
Hegyi Klára – Zimányi Vera: Az oszmán birodalom Európában Könyv letöltése
Helianus, Ludovicus: De bello suscipiendo adversus Venetianos et Turcas oratio Maximiliano Augusto in conventu praesulum, principum, electorum et civitatum Romani imperii dicta … Könyv letöltése
Helianus, Ludovicus: De bello suscipiendo adversus Venetianos et Turcas oratio Maximiliano Augusto in conventu praesulum, principum, electorum et civitatum Romani imperii dicta … Könyv letöltése
Herczegh Géza: Európa közepén és Európa peremén Magyarország nemzetközi kapcsolatainak története, 896-1945 Könyv letöltése
Hernach volget des Bluthundts der sich nennet eyn türckischen Kayser Gethaten, so er und die seinen, nach … der Schlacht, auff den 28. tag Augusti … an unnsern Mitbrüdern der hungerischen Landtschafften … getriben hat Könyv letöltése
Hérodotosz: Szemelvények Herodotos történeti művéből Könyv letöltése
Hevesi Mónika: A peronizmus Könyv letöltése
Histoire de la Transylvanie Könyv letöltése
History of Transylvania Könyv letöltése
Hogyan látjuk egymást – Látjuk-e egymást (Közép-)Európában?  Hollandiai Mikes Kelemen Kör 43. Tanulmányi Napok : 2002. augusztus 29. – szeptember 1. Elspeet, Hollandia Könyv letöltése
Homályzónák  Felvilágosodás és liberalizmus Könyv letöltése
Hóman Bálint – Szekfű Gyula: Magyar történet Könyv letöltése
Hóman Bálint: Hóman Bálint munkái Könyv letöltése
Horváth Bálint István: Brevis historia ducum, ac regum Hungariae Könyv letöltése
Horváth Mihály: Gróf Nádasdy Tamás’ élete, némi tekintettel korára Könyv letöltése
Horváth Mihály: Horváth Mihály kisebb történelmi munkái Könyv letöltése
Horváth Mihály: Introductio ad historiam Ungariae critico-politicam Könyv letöltése
Horváth Mihály: Magyarország történelme Könyv letöltése
Hová tűnt a katonatiszt, avagy a nagy háború apró csodái Könyv letöltése
Höhnel, Ludwig von: A Rudolf és Stefánia tavakhoz Teleki Sámuel gróf felfedező útja Kelet-Afrika egyenlítői vidékein 1887-1888-ban Könyv letöltése
Hugo, Victor: Rettenetes évek Válogatott versek és írások Könyv letöltése
Huizinga, Johan: A középkor alkonya Könyv letöltése
Hunfalvy János – Thirring Gusztáv: Egyetemes földrajz különös tekíntettel a néprajzi viszonyokra Könyv letöltése
Hunter, William Wilson: The India of the Queen, and other essays Könyv letöltése
Hunyady Ilona: Kelták a Kárpátmedencében Szövegkötet Könyv letöltése
Hunyady Ilona: Kelták a Kárpátmedencében Táblakötet Könyv letöltése
Hutten, Ulrich: Ad principes Germaniae ut bellum Turcis invehant exhortatoria Könyv letöltése
Hutten, Ulrich: Ad principes Germaniae ut bellum Turcis invehant exhortatoria Könyv letöltése
Hutten, Ulrich: Ad principes Germanos ut bellum Turcis inferant exhortatoria … Mainz Könyv letöltése

 

I – Történelmi könyvek pdf

LETÖLTÉS

Ifjusági Plutarch Könyv letöltése
Igaz történet Könyv letöltése
Illia András: Ortus et progressus variarum in Dacia gentium ac religiorum cum principibus ejusdem Könyv letöltése
Impressions de voyage Könyv letöltése
Irány észak!  Skandinávia kiállítás Könyv letöltése
Istóczy Győző: A magyar nemzetet megillető hely az európai népcsaládban Népismei és nyelvészeti tanulmány Könyv letöltése

 

J – Történelmi könyvek pdf

LETÖLTÉS

Jakab Elek: Kolozsvár története Könyv letöltése
Jakó Zsigmond: Ezerszáz esztendő Elhangzott az EME 1996. évi ünnepi közgyűlésén Könyv letöltése
Jancsó Benedek: Erdély története Könyv letöltése
Jászi Oszkár: A Monarchia jövője A dualizmus bukása és a dunai egyesült államok Könyv letöltése
Jászi Oszkár: A nemzeti államok kialakulása és a nemzetiségi kérdés Könyv letöltése
Jászi Oszkár: Magyarország jövője és a Dunai Egyesült Államok Könyv letöltése
Jehlicska Ferenc: Father Hlinka’s struggle for Slovak freedom Könyv letöltése
Jelentések, szimbólumok és nemzeti identitás Könyv letöltése
Jogfosztó jogszabályok Csehszlovákiában, 1944-1949  Elnöki dekrétumok, törvények, rendeletek, szerződések Könyv letöltése
Jordanes: A gótok eredete és tettei Könyv letöltése
Julianus barát és Napkelet fölfedezése Könyv letöltése
Julier Ferenc: Magyar hadvezérek Könyv letöltése

 

K – Történelmi könyvek pdf

LETÖLTÉS

Kanyó Ferenc et al.: Tényleg! Hogy volt, hogy nem volt… Könyv letöltése
Karácsonyi János: Les droits historiques de la nation hongroise à l’intégrité territoriale de son pays Könyv letöltése
Károlyfalvi József: Giovinezza, giovinezza Az Olasz Szociális Köztársaság rövid története, 1943-45 Könyv letöltése
Kárpátalja évszámokban, 1867-2010 Könyv letöltése
Kárpátalja, 1919-2009  Történelem, politika, kultúra Könyv letöltése
Kárpátaljai magyar férfiak a szovjet lágerekben  Történetek, visszaemlékezések, emlékiratok Könyv letöltése
Kárpátaljai magyar nők a Gulágon  Történetek, visszaemlékezések, emlékiratok Könyv letöltése
Kazinczy Ferenc: Erdélyi levelek Könyv letöltése
Kecskeméthy Aurél: Éjszak-Amerika 1876-ban Könyv letöltése
Kemény Zsigmond: Kemény Zsigmond tanulmányai 2. Könyv letöltése
Képek a közelmúltból Könyv letöltése
Kerekes György: A kubai forradalom, 1959-1975 Könyv letöltése
Kerekes György: A Kubai Köztársaság külpolitikája A kubai forradalom nemzetközi feltételei, 1959 január – 1963 január Könyv letöltése
Kerekesházy József: Az igazi Kemál Egy köztársaság születése Könyv letöltése
Keresztury Dezső: A magyar önismeret útja Könyv letöltése
Kertész János: Bibliographie der Habsburg-Literatur 1218-1934 Könyv letöltése
Kertész János: Hungaria et Polonia A magyar-lengyel kapcsolatok bibliográfiája Könyv letöltése
Kertész János: Lengyelország a magyar sajtóban Magyar-lengyel bibliografia Könyv letöltése
Kettős portrék Könyv letöltése
Kibédi Varga Sándor: A magyarságismeret alapfogalmai Könyv letöltése
Kik azok a britek?  Utazás múlt és jelen között Könyv letöltése
Kiss József: Kötődések és távlatok Cikkek, esszék, tanulmányok Könyv letöltése
Kiszely István: A svájci “Hun völgy” A Wallis tartományi Val d’Anniviers-i völgy Könyv letöltése
Klima László: Finnugor történeti chrestomathia 1. Könyv letöltése
Klima László: Finnugor történeti chrestomathia 2. Könyv letöltése
Kmoskó Mihály: Az iszlám keletkezése Könyv letöltése
Koch István et al.: Bevégeztetett A magyar jezsuiták kiűzetése Kínából Könyv letöltése
Kollár Ferenc: Emlékezés az én forradalmaimra Könyv letöltése
Kopátsy Sándor: A magyar marslakók titka Könyv letöltése
Kopátsy Sándor: Harmadszor Nyugat felé Könyv letöltése
Kornitzer Béla: Apák és fiúk Nagy magyar értékeink – ahogyan fiaik látják Könyv letöltése
Kor-rajzi képek az angol udvari és városi életből Könyv letöltése
Kosáry Domokos: Bevezetés a magyar történelem forrásaiba és irodalmába 1. Könyv letöltése
Kosáry Domokos: Bevezetés a magyar történelem forrásaiba és irodalmába 3. Kiegészítések és névmutató Könyv letöltése
Kossmann-Putto, J. A. – Kossmann, E. H.: Németalföld Észak- és Dél-Németalföld története Könyv letöltése
Kovács Elemér: A vasfüggönyön innen Kárpátaljai magyar anekdotakincs Könyv letöltése
Kovács Elemér: Az igazság mindenek felett! Kárpátaljai ötvenhatosok: Varga János Könyv letöltése
Kovács Kiss Gyöngy: A Habsburg-uralom erdélyi kiteljesedésének folyamata a korabeli magyar emlékirodalom láttatásában 17. század vége – 19. század eleje Könyv letöltése
Kovács László, G. – Kamenec, Ivan: Jozef Tiso Könyv letöltése
Kőrösi Csoma Sándor: Kőrösi Csoma Sándor dolgozatai Kőrösi Csoma Sándor arczképével, síremléke rajzával s egy térképpel Könyv letöltése
Kőrösi István: Az állam és a magánvállalatok viszonya az osztrák gazdaságban Könyv letöltése
Kőváry László: A millenium lefolyásának története és a millenáris emlékalkotások Könyv letöltése
Kőváry László: Magyarország története nemzetközi helyzetünk szempontjából Könyv letöltése
Kövër, Tornai de, H.: Hungary Könyv letöltése
Közel ezer illusztráczióval és számos műmelléklettel Könyv letöltése
Középkori egyetemes történelem  Térképvázlatok gyűjteménye Könyv letöltése
Krantz, Grover S.: Az európai nyelvek földrajzi kialakulása Könyv letöltése
Kritobulosz: II. Mehemet élete Könyv letöltése
Krónikások – krónikák  Szemelvények középkori krónikákból Könyv letöltése
Kropotkin, Pjotr Alekszandrovics: Egy forradalmár feljegyzései Könyv letöltése
Kucsora Ibolya: Középkori krónikáink Könyv letöltése
Kuliffay Ede: Erdély története Az ős-időktől korunkig Könyv letöltése
Kultúra, nemzet, identitás  A VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson (Debrecen, 2006. augusztus 23-26.) elhangzott előadások Könyv letöltése
Kuncz Aladár: Fekete kolostor Feljegyzések a francia internáltságból Könyv letöltése
Kuncz Aladár: Fekete kolostor Feljegyzések a francia internáltságból Könyv letöltése
Kuné Gyula: Egy szabadságharcos emlékiratai Könyv letöltése
Kuné Gyula: Reminiscences of an octogenarian Hungarian exile Könyv letöltése
Kunt Gergely: “Aki uralja a jelent, az uralja a múltat is” Összehasonlító politikai kultusztörténet Könyv letöltése
Kurmai-Ráti Szilvia: A “malenkij robot” a túlélők visszaemlékezéseinek tükrében Mélyinterjúk id. Pocsai Vince és Nagy András túlélőkkel Könyv letöltése
Kurze Geschichte Siebenbürgens Könyv letöltése

 

L – Történelmi könyvek pdf

LETÖLTÉS

L. Juhász Ilona: Neveitek e márványlapon… A háború jelei Könyv letöltése
Ladányi Gedeon: A magyar alkotmány története Iskolai kézikönyv Könyv letöltése
Lamartine, Alphonse de: Az 1848-ki forradalom történelme Könyv letöltése
Lázár István: Hungary A brief history Könyv letöltése
Lázár István: Transylvania A short history Könyv letöltése
Lecky, William Edward Hartpole: A fölvilágosodás keletkezésének és befolyásának története Európában Könyv letöltése
Lehoczky Tivadar: Világháborúnk A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpontjának forráskiadványa Könyv letöltése
Lengyel Zsolt, K.: Emigráció, szórvány, hungarológia Válogatott írások, 1985-2012 Könyv letöltése
Lenin élete képekben Könyv letöltése
Livius, Titus: A római nép története a város alapításától Könyv letöltése
Lóczy Lajos: A khinai birodalom története Könyv letöltése
Lopes, Duarte – Pigafetta, Filippo: A Kongó Királyság és a szomszédos területek leírása Könyv letöltése
Losontzi István: Hármas kis tükör, melly I. a’ Szent históriát, II. Magyar országot, III. Erdély országot, annak földével, polgári-állapatjával, és históriájával gyenge elmékhez alkalmaztatott módon, a’ nemes tanúlóknak, summásan, de világosan elő-adja és ki-mutatja Könyv letöltése
Löher, Franz von: Die Magyaren und andere Ungarn Könyv letöltése
Lőrincz L. László: Dzsingisz kán Könyv letöltése
Lukachich Géza: A Doberdó védelme az első isonzói csatában Könyv letöltése
Lukácsy Kristóf: A magyarok őselei, hajdankori nevei és lakhelyei Eredeti örmény kútfők után Könyv letöltése
Lukinich Frigyes: A lív föld és népe Könyv letöltése
Luther, Martin: Ein Heerpredigt wider den Türcken Könyv letöltése
Luther, Martin: Eine Heerpredigt wider den Türcken Könyv letöltése

 

M – Történelmi könyvek pdf

LETÖLTÉS

Macartney, Carlile Aylmer: Hungary A short history Könyv letöltése
Macaulay, Thomas Babington: Anglia története II. Jakab trónralépte óta Könyv letöltése
Magister historiae II.  Válogatott tanulmányok a 2014-ben és 2015-ban megrendezett középkorral foglalkozó, mesterszakos hallgatói konferenciák előadásaiból Könyv letöltése
Magister historiae  Válogatott tanulmányok a 2012-ben és 2013-ban megrendezett középkorral foglalkozó, mesterszakos hallgatói konferenciák előadásaiból Könyv letöltése
Magyar angol történeti rajzok, angol, magyar s francia példák által felvilágosított nyelvtani jegyzetek- s történelmi magyarázatokkal, a nagyobbkorú ifjúság használatára Könyv letöltése
Magyar művelődéstörténet Könyv letöltése
Magyar szemtanúk a Párizsi Kommünről Könyv letöltése
Magyar zsidó lexikon Könyv letöltése
Magyarok deportálása és kitelepítése szülőföldjükről Csehszlovákiában az 1946-1948-as években Könyv letöltése
Magyarország történeti emlékei az 1896. évi ezredéves országos kiállításon Könyv letöltése
Magyarország vármegyéi és városai Könyv letöltése
Magyarország vármegyéi és városai  Magyarország monografiája Könyv letöltése
Málenkij robot – GUPVI  Északkelet-Magyarországról elhurcolt áldozatok névsora, 1944-1945 Könyv letöltése
Manu törvényei Könyv letöltése
Marácz László: Magyar újjászületés Politikai elmélkedések Közép-Európáról Könyv letöltése
Marczali Henrik: A magyar történet kútfői az Árpádok korában Könyv letöltése
Marczali Henrik: Az Árpádok és Dalmáczia Könyv letöltése
Marczali Henrik: Erdély története Könyv letöltése
Marczali Henrik: Magyarország története Könyv letöltése
Mare nostrum  Studia Iberica, Italica, Graeca Könyv letöltése
Márki Sándor: Az ó- és középkor története Könyv letöltése
Márki Sándor: Az újkor és legújabb kor története Könyv letöltése
Márki Sándor: Magyar Pantheon A magyar történelem, művészet és irodalom 150 kimagasló alakja, képekben és rövid életrajzokban föltüntetve Könyv letöltése
Márki Sándor: Ötszáz év története A felfedezések korától a munka századáig Könyv letöltése
Márkus Éva: “Denn ein Reich mit einer Sprache […] ist hinfällig” Ein Lehr- und Arbeitsbuch zur Geschichte der Deutschen in Ungarn für die Studenten der Nationalitätengrundschullehrer- und -kindergärtnerinnenbildung Könyv letöltése
Marlianus, Aloisius: Oratio in comitiis ordinis Aurei velleris serenissimi Caroli regis catholici aedita Könyv letöltése
Marulus, Marcus: Epistola domini Marci Maruli Spalatensis ad Adrianum VI. Pont. Max. de calamitatibus occurentibus, et exhortatio ad communem omnium Christianorum unionem et pacem … Könyv letöltése
Matl Péter – Surján László: Az emlékezés és a megbékélés programja Emlékezés a szenvedésre, felkészülés a megbékélésre Könyv letöltése
Matusik Nep. János: Erdély külön történelme Alsóbbrendű iskolák számára Könyv letöltése
Mécs Alajos: Az ismeretlen Japán Könyv letöltése
Mercurius Veridicus Novus 1.  A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Történelem- és Társadalomtudományi Tanszékének tanulmánygyűjteménye, 2015 Könyv letöltése
Mesterházy Zsolt: A magyar ókor Könyv letöltése
Mészáros Károly: A magyar szabadságharc előjátéka 1848-dik évben Könyv letöltése
Meszlényi Ilona: Washington élete Könyv letöltése
Micae mediaevales II.  Fiatal történészek dolgozatai a középkori Magyarországról és Európáról Könyv letöltése
Micae mediaevales III.  Fiatal történészek dolgozatai a középkori Magyarországról és Európáról Könyv letöltése
Micae mediaevales IV.  Fiatal történészek dolgozatai a középkori Magyarországról és Európáról Könyv letöltése
Micae mediaevales VI.  Fiatal történészek dolgozatai a középkori Magyarországról és Európáról Könyv letöltése
Michaelis János: Oesterreichische Vaterlandskunde mit besonderer Rücksicht auf das Kronland Siebenbürgen Zum Gebrauche in den siebenbürgischen Volksschulen von einem praktischen Schulmanne Könyv letöltése
Michelet, Jules: A franczia forradalom története Könyv letöltése
Michelet, Jules: D’Arc Johanna Könyv letöltése
Mignet, François-Auguste Alexis: Stuart Mária Könyv letöltése
Miklauzič István: Örvényben felfelé Válogatott írások Könyv letöltése
Miklós Pál: Tus és ecset Kínai művelődéstörténeti tanulmányok Könyv letöltése
Mikonya György: Az európai egyetemek története, 1230-1700 Könyv letöltése
Miksa császár, I.: Ad Leonem, papam decimum … responsio Könyv letöltése
Miksa György: Magyar történelmi emlékek külföldön Különös tekintettel az egykori Erdélyre Könyv letöltése
Mindennapi választások  Tanulmányok Péter Katalin 70. születésnapjára Könyv letöltése
Mommsen, Theodor: A rómaiak története Könyv letöltése
Müller Róbert – Vándor László – Németh József: Képek 1100 esztendő zalai történéseiből Könyv letöltése

 

N – Történelmi könyvek pdf

LETÖLTÉS

Nagy Péter Tibor: The social and political history of Hungarian education Könyv letöltése
Nagy Sándor, K.: A jobbágyság története Magyarországon Könyv letöltése
Napló és történelem Könyv letöltése
Nemeskürty István: Magyar századok Gondolatforgácsok a nemzet életrajzához Könyv letöltése
Németh Gyula: Kőrösi Csoma Sándor lelki alkata és fejlődése Könyv letöltése
Németh Sándor: Tisztelet emléküknek 2. rész Könyv letöltése
Nemzeti és etnikai konfliktusok – megbékélési lehetőségek Könyv letöltése
Nemzeti és etnikai konfliktusok a Kárpát-medencében Könyv letöltése
Nendtvich Károly Miksa: Amerikai utazásom Könyv letöltése
Népszerű eléadása az 1856. november elejétől 1857. novemb. elejéig történt nevezetesebb eseményeknek Könyv letöltése
Nyáry Pál: Magyar-lengyel barátság Könyv letöltése

 

O – Történelmi könyvek pdf

LETÖLTÉS

Olvasmányul a tanodai használatra fiatal leánykák számára Könyv letöltése
Orendt Mihály: Hegyközcsatár 800 éves 1213-2013 Könyv letöltése
Oroszország mikrotörténelmének tanulságai Könyv letöltése
Otthontalan emlékezet  Emlékkönyv a csehszlovák-magyar lakosságcsere 60. évfordulójára Könyv letöltése
Österreich und Ungarn im 20. Jahrhundert Könyv letöltése
Őze Sándor: Nemzettudat és historiográfia Könyv letöltése

 

P – Történelmi könyvek pdf

LETÖLTÉS

Paget János: Hungary and Transylvania With remarks on their condition, social, political, and economical Könyv letöltése
Paget János: Hungary and Transylvania With remarks on their condition, social, political, and economical Könyv letöltése
Palóczi Edgár: Lengyel királyok Magyarországon Könyv letöltése
Papp Károly: A délafrikai egyetemek Könyv letöltése
Pârvan Bazil: A dákok Trójában Könyv letöltése
Pásztor Árpád: Amerika Kanadától Panamáig Könyv letöltése
Patrimónium és társadalom a 20. században  A VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai, Kolozsvár, 2011. augusztus 22-27. Könyv letöltése
Pawlowsky Ede: Miksa császár mexikói szerencsétlen expeditiója leirásának 2. kiadása Kiváló tekintettel Queretaro 70 napig tartó ostromára Könyv letöltése
Pekár Gyula: Bizánc kultúrája Két előadás Könyv letöltése
Peregriny Elek: Magyarország története Az ifjuság használatára Könyv letöltése
Pezenhoffer Antal: A magyar nemzet történelme A mohácsi vésztől napjainkig Könyv letöltése
Piscator, Johannes: Herkommen Ursprung unnd Auffgang des türckischen unnd ottomannischen Kayserthumms Könyv letöltése
Pivány Jenő: Hungarians in the American Civil War Könyv letöltése
Plutarkhosz: Híres rómaiak Könyv letöltése
Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok Könyv letöltése
Plutarkhosz: Plutarchos párhuzamos életrajzai Könyv letöltése
Pogány József: A földreszállt pokol Az Isonzo eposza Könyv letöltése
Pogány József: Lemberg Tíz hónap az orosz cárizmus uralma alatt Könyv letöltése
Pomogáts Béla: A lélek térképe Tanulmányok és előadások Könyv letöltése
Popély Árpád: A (cseh)szlovákiai magyarság történeti kronológiája 1944-1992 Könyv letöltése
Portalis, Albert Éduard: Az Egyesült Államok, az önkormányzat és a caesarismus Könyv letöltése
Pribram, Alfred Franzis: The secret treaties of Austria-Hungary 1879-1914 Könyv letöltése
Pucci, Antonio: Sanctissimi domini nostri papae Leonis decimi una cum coetu cardinalium Christianissimorumque regum … consultationes pro expeditione contra Thurcum, premissa … exhortatione Könyv letöltése
Pulszky Ferenc: Számkivetés alatt Olaszországban Könyv letöltése

 

R – Történelmi könyvek pdf

LETÖLTÉS

Rákóczi István: A kard, a kép és a király Fejezetek a 17-18. századi magyar-portugál kapcsolatok köréből Könyv letöltése
Ranke, Leopold von: A római pápák az utolsó négy században Könyv letöltése
Ranke, Leopold von: Szerbia és Törökország a tizenkilencedik században Könyv letöltése
Régészeti és földrajzi utazás Indiából Kelet-Turkesztánba 1900-1901-ben Könyv letöltése
Reiseführer Könyv letöltése
Rektori székfoglaló beszéd, melyet a kolozsvári m. Kir. Ferencz József Tudományegyetem 1910/11. tanévi megnyitó ünnepén tartott dr. Szádeczky Lajos e. i. rector Könyv letöltése
Révai Mór: A világháború végcélja Anglia kiválása Európából Könyv letöltése
Rhodos. Summarium der Brieff auss Candia von Geschichten der Stat Rodiss, wie die dem Türcken ubergeben ist worden Könyv letöltése
Ricz Judit: Egyiptom a múlt csapdájában: a fejlesztés-orientált megközelítés kudarca Könyv letöltése
Ricz Judit: Fejlesztő állam – egy letűnt világ nyomában (?) Könyv letöltése
Rio, Baldassare del: Oratio ad … dominum … papam et … Lateranen. concilium de expeditione contra Turchas ineunda … Könyv letöltése
Rómer Flóris: Észak-nyugati utam Könyv letöltése
Rosetti, Radu et al.: Rendhagyó nézetek a csángókról Könyv letöltése
Rota, Giovanni: Das Leben unnd Gewonheyt … des Sophi Kunigss der Persien … mit den aller grossisten Krigen … wider den … Turcken … Könyv letöltése
Rozványi Dávid: Titkok és mítoszok Könyv letöltése

 

S – Történelmi könyvek pdf

LETÖLTÉS

Sajti Enikő, A.: Székely telepítés és nemzetiségpolitika a Bácskában, 1941 Könyv letöltése
Salgó Ágnes, W.: Drakula vajda története Könyv letöltése
Sallustius Crispus, Caius: C. Sallustius Crispus összes művei Könyv letöltése
Sayous, Édouard: A magyarok egyetemes története Könyv letöltése
Sayous, Édouard: Histoire générale des Hongrois Könyv letöltése
Schmidt Péter: A Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége Egy kevésbé közismert integráció története Könyv letöltése
Schütz István: Fehér foltok a Balkánon Etnikai mozgások, kölcsönhatások, “nagy birodalmak” Könyv letöltése
Schwächter Ernő Cháim: Szenvedéseink a nácizmus alatt Székelyudvarhely megye zsidóságának szenvedése a nácizmus alatt Könyv letöltése
Segesváry Viktor: Le réalisme khrouchtchévien La politique soviétique à l’égard du nationalisme arabe, 1953-1960 Könyv letöltése
Selyemút  Vázlat Könyv letöltése
Seven answers to the seven letters addressed by M. Barth. de Szemere. late minister of the interior in Hungary to Richard Cobden, esq., M.P. for Rochdale Könyv letöltése
Simon Attila: Egy rövid esztendő krónikája A szlovákiai magyarok 1938-ban Könyv letöltése
Simon Attila: Telepesek és telepes falvak Dél-Szlovákiában a két világháború között Könyv letöltése
Simon, Andrew L.: John Hunyadi Hungary in American history textbooks Könyv letöltése
Singer Zsuzsa: Nyomok a lelkekben A sztálini munkatáborok kényszerű öröksége Könyv letöltése
Sinkó Ervin: Szemben a bíróval Könyv letöltése
Sípos Erzsébet: Az özönvíztől a honfoglalásig Visszatérés a Kárpát-medencébe Könyv letöltése
Sípos Erzsébet: Kusok/hunok, magyarok – Egyiptom Turáni királyságok Núbia területén Könyv letöltése
Sípos Erzsébet: Történelem előtti civilizációk – Mu Maják, toltékok, aztékok Könyv letöltése
Somai Miklós: Az állam szerepe a francia gazdaságban Könyv letöltése
Sorscédulák a nagy háborúból  Rendhagyó olvasókönyv Könyv letöltése
Sowjetische Schauprozesse in Mittel- und Osteuropa Könyv letöltése
Szájrul szájra  A magyarság szálló ígéi Könyv letöltése
Sztereotípiák, választások, túlélési stratégiák kisebbségi léthelyzetekben Könyv letöltése

 

T – Történelmi könyvek pdf

LETÖLTÉS

Temetetlen halottaink, 1941  Körösmező, Kamenyec-Podolszk Könyv letöltése
The 1956 Hungarian revolution and the Soviet bloc countries: reactions and repercussions  An international conference, Budapest, 22-23. September, 2006 Könyv letöltése
Tizenkét életrajz Könyv letöltése
Történeti kor- és jellemrajz Könyv letöltése
Történeti tanulmány Vámbéry Ármintól Könyv letöltése
Transilvania văzută în publicistica istorică maghiară  Momente din istoria Transilvaniei apărute în revista História Könyv letöltése

 

U – Történelmi könyvek pdf

LETÖLTÉS

Uigurische Sprachmonumente und das Kudatku Bilik  Uigurischer Text mit Transscription und Übersetzung nebst einem uigurisch-deutschen Wörterbuche und lithografirten Facsimile aus dem Originaltexte des Kudatku Bilik Könyv letöltése

 

V – Történelmi könyvek pdf

LETÖLTÉS

Vádolnak a kárpátaljai túlélők és a meggyalázott holtak  Szemelvények a szovjet fogságból hazatért túlélők (volt katonafoglyok, civil internáltak, politikai elítéltek, kényszermunkások) vallomásaiból, visszaemlékezéseiből, valamint a hozzátartozók adatközléseiből Könyv letöltése
Válogatás Könyv letöltése
Válogatás Szemere Bertalan nyugat-európai útinaplójából Könyv letöltése
Válság és kultúra  A doktoriskolák IV. nemzetközi magyarságtudományi konferenciájának előadásai Könyv letöltése
Változatok a történelemre  Tanulmányok Székely György tiszteletére Könyv letöltése
Változó világ, változó közösségek a Kárpát-medencében Könyv letöltése
Várkonyi Tibor: Családtörténet határok nélkül Könyv letöltése
Vasiliu, Georgios: “Nagyon jó egyetemre jártam, a magyar forradalom egyetemére” Georgiosz Vasziliu elmondja életét Hegedűs B. Andrásnak Könyv letöltése
Vass József : Erdély a rómaiak alatt Könyv letöltése
Vasváry Ödön: Lincoln’s Hungarian heroes The participation of Hungarians in the Civil War, 1861-1865 Könyv letöltése
Vay Péter: Korea of bygone days Könyv letöltése
Vékás János: Magyarok a Vajdaságban 1944-1954 Könyv letöltése
Venetianer Lajos: A magyar zsidóság története a honfoglalástól a világháború kitöréséig Különös tekintettel gazdasági és művelődési fejlődésére Könyv letöltése
Veszprémy László: Lovagvilág Magyarországon Lovagok, keresztesek, hadmérnökök a középkori Magyarországon Könyv letöltése
Vetráb József Kadocsa: Medium Regni Hungariae A Pilis titkai Könyv letöltése
Virághalmy Lea: A homjakovi ekkléziológia szókincsének szemantikai elemzése Doktori disszertáció Könyv letöltése
Vofkori Mária: Társadalmi és gazdasági változások az udvarhelyszéki Havasalján a 17-18. században Könyv letöltése
Vojnich Oszkár: Oroszországban A 40. és 62-ik szélességi fok között Könyv letöltése
Von zweyen Türcken newlich gefangen, was sie gefraget worden und geantwort haben Könyv letöltése
Völgyi Katalin: A sikeres államkapitalizmus példája – Szingapúr Könyv letöltése
Völgyi Katalin: Japán gazdaságtörténete Könyv letöltése

 

W – Történelmi könyvek pdf

LETÖLTÉS

Waddell L. Austine: A rejtelmes Lhassza és az 1903.-1904. évi angol katonai ekszpedició története Könyv letöltése
Warszewicki, Krzysztof: Turcicae tres Könyv letöltése
Wass Sámuel: Kilencz év egy számüzött életéből Szárazi és tengeri utazások nyugoton Könyv letöltése
Watt, Joachim von: Divo Maximiliano ces. augusto … oratio, nomine gymnasii Viennensis … exhibita Könyv letöltése
Watt, Joachim von: Oratio coram invictissimo Sigismundo rege Poloniae etc. in conventu caesaris et trium regum … habita … Könyv letöltése
Werbőczy István – Telegdi Miklós: Decretvm Latino-Hungaricum juris consvetudinarij inclyti regni Hungariae et Transylvaniae. Az az Magyar és Erdely országnak törvény könyve Könyv letöltése
Wesselényi Miklós: Balítéletekről Könyv letöltése
Wesselényi Miklós: Balítéletekről Könyv letöltése
What really happened at Paris  The story of the Peace conference, 1918-1919 Könyv letöltése
Wiener Archivforschungen  Festschrift für den ungarischen Archivdelegierten in Wien, István Fazekas Könyv letöltése
Wyatt, Walter James: Hungarian celebrities Könyv letöltése

 

X – Történelmi könyvek pdf

LETÖLTÉS

Xantus János: Uti emlékeim Singapoore és vidékéről Könyv letöltése

 

Y – Történelmi könyvek pdf

LETÖLTÉS

Yolland, Arthur Battishill: Hungary Könyv letöltése

 

Z – Történelmi könyvek pdf

LETÖLTÉS

Zacchia, Laudivius: Epistole Maumetis Turcarum imperatoris elegantissime, multa prudentia acrimoniaque referte Könyv letöltése
Zimányi Vera: Lepanto, 1571 [Hangoskönyv] Könyv letöltése
Zimányi Vera: Lepanto, 1571 Könyv letöltése
Zombori István: Jagelló-Habsburg rendezési kísérlet 1523-ban Krzysztof Szydłowiecki naplója alapján Könyv letöltése
Zubánics László: “Perli-e még ezt a hont más?” Ezer évig tényleg nem volt itt semmi? vagy mégis?! Könyv letöltése
Zsidósors Kárpátalján: a deportálástól az internálásig  Magyar Holokauszt emlékév 2014 Kárpátalján Könyv letöltése

Ha a történelmen kívül más vizekre is eveznél, összeállítottunk egy cikket külföldi és hazai Online könyvek pdf forrásaiból, hogy kedved szerint válogathass a több millió pdf könyvek között.

Nem kell megijedni, ha a letölthető könyv csak epub/prc (ebook)formátumban érhető el…(!!)

…ugyanis ezen a linken könnyedén alakíthatók az epub, vagy prc könyvformátumok pdf formátumra: https://www.freefileconvert.com/prc-pdf

 

9 magyar nyelvű oldal – Online könyvek pdf ingyen letöltéséhez

 1. Arcanum Kézikönyvtár (arcanum.hu)
 2. ArchívNet (archivnet.hu)
 3. Digitális Irodalmi Akadémia (DIA) (opac.dia.hu)
 4. Digitális Tankönyvtár (tankonyvtar.hu)
 5. Hungaricana (hungaricana.hu)
 6. Képregény múzeum blog (kepregenymuzeum.blog.hu)
 7. Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet (mandarchiv.hu)
 8. Magyar Elektronikus könyvtár (MEK)oldala: (mek.oszk.hu)
 9. Papírontúl: (papirontul.hu)

 

10 angol nyelvű oldal – Online könyvek pdf ingyen letöltéséhez

 1. Bookboon.com (bookboon.com)
 2. Booksee (en.booksee.org)
 3. Calameo Pdf Downloader (calameo.pdf-downloader.com)
 4. Free Computer Books (freecomputerbooks.com)
 5. Free-Ebooks.net (free-ebooks.net)
 6. Gutenberg Project (gutenberg.org)
 7. Internet Archive (archive.org)
 8. Library Genesis (gen.lib.rus.ec)
 9. ManyBooks (srv.manybooks.net)
 10. Open Culture (openculture.com)

 

EZ IS ÉRDEKELHET MÉG: